Ледогенератори BREMA-Италия

Ледогенератори BREMA-Италия


"БИС" ООД е представител на италианския производител на ледогенератори BREMA.
Фирмата произвежда ледогенератори от далечната 1985 г. и е една от водещите компании на Европейския пазар  в този сектор.
С богато разнообразие от модели и форми на лед, ледогенераторите Brema ще задоволят нуждите на всеки ресторант, бар, хранителен и рибен магазин.
Моделите за люспест и гранулиран лед намират широко приложение в хранително-вкусовата промишленост, здравни заведения и болници, рибовъдни стопанства и риболовна промишленост и селското стопанство и разпределение.

Видове форми лед:

Плътен лед ICЕ CUBE - форма "кошничка"
Плътен лед FAST CUBE - форма "пирамида"
Плътен лед ICE FINGER - форма "напръстник"
Гранулиран лед ICE FLAKES
Натрошен "коктейлен" лед PEBBLES ICE
Люспест лед COLD FLAKES