Система за конвектомати MKN - Flexi Combi Team

Система за конвектомати MKN - Flexi Combi Team


Flexi Combi Team   е система позволяваща в едно тяло да имате два уреда.
Системата е незаменима при натоварени кухни с ограничено пространство.
Позволява комбиниране на два конвектоматa от серията 6 или един серия 6 и един серия 10 нива (10 винаги е отдолу).
Уникалното тук е е, че можете да комбинирате конвектомат 1/1 с конвектомат 2/1.
Управлението Magic pilot позволява пълна независимост на двете камери и реално те работят като два абсолютно отделни конвектомата!
Функция приложима само за електрически Flexi Combi Magic Pilot.


Flexi Combi Team Magic Pilot       


                    


    комбинация конвектомати 6+6                                         комбинация конвектомати 10+6


  версия

мощност

захранване

размери (мм)     


 6.1+6.1

28,8 KW 

3N/400V

997/799/1700 

6.1+6.2
31.3 KW

3N/400V

997/799/1700  
6.2+6.1

31.3 KW

3N/400V

997/799/1700  

6.2+6.2

41.8 KW

3N/400V

997/799/1700  

6.1+10.1

26.3  KW

3N/400V

997/799/1900  

6.2+10.1

36.8 KW

3N/400V

997/799/1900  

6.1+10.2

40.9 KW
3N/400V997/799/1900  

6.2+10.2 

51.4 KW
3N/400V

997/799/1900  

            


*Първо е посочен горния модел в конфигурацията!