Неръждаеми филтри за аспираторни чадъри

Неръждаеми филтри за аспираторни чадъри

            

  И двете линии аспираторни чадъри се изработват с неръждаеми филтри.

  Всички филтрите към аспираторните чадъри са разглобяеми.

Разглобяемостта позволява перфектно измиване (не само отвън, но и от вътрешната страна на филтъра) както в съдомиялни машини, така и по стандартния начин при неналичина на такава.


Като опция предлагаме филтри с възможност за регулиране на разстояние между ламелите на филтрите, което позволява чрез промяна в отстоянието на ламелите в двете части на филтъра да се регулира въздушния поток, преминаващ през различните зони на чадър

 


 

Чрез тази опция имате възможност да ограничите въздушния поток над неутралните елементи или не използващите се уреди в кухнята Ви и да го засилите над топлинното Ви оборудване. По този начин увеличавате полезното действие на аспирационната Ви система и пестите енергия.

!!! Напомня ме Ви, че чистият филтър гарантира за правилното функциониране на вентилационната система и освен че предпазва от натрупване на мазнини по въздуховодите, значително повишава коефициента й на полезно действие.