Планетарни миксери с двойно рамо OSTALI, серия "MR"

Планетарни миксери с двойно рамо OSTALI, серия "MR"


                        MR 150

Планетарните миксери с двойно рамо са идеални за продукции, които се нуждаят от бързото смесване на твърди и течни съставки. Те са снабдени с херметичен уплътнител за да работят във вакуум или под налягане, и възможност за работа при различни скорости.

Контакти:Мениджър POLIN - България: +359 879 976 999